Sundhed Danmarks blog opfordrer til tværgående samarbejde i sundhedssektoren

By | 31. marts 2017

Sundhed Danmark er en brancheorganisation, der ønsker at give både forebyggende, behandlende samt offentlige og private aktører i sundhedssektoren én stemme. Målet er at skabe et bedre tværgående samarbejde med patienten i centrum, så det undgås, at værdifuld information går tabt i overdragelser og samarbejde mellem fx lægehus, sygehus og opfølgende behandlingsforløb samt pleje og hjælp i borgerens eget hjem. Fungerer det tværgående samarbejde optimalt, kan fx fejlmedicinering undgås og kortere indlæggelser opnås. Arbejder du inden for ét af sundhedssektorens kerneområder, i KL eller Danske Regioner, vil Sundhed Danmarks blog være noget for dig. På bloggen skriver kompetente fagfolk indlæg og kommer med baggrund i deres erfaring med forslag til forbedringer af det tværgående samarbejde. Det er bestemt værd at følge med på bloggen og høste af den værdifulde information, der kan bidrage til bedre patientforløb, større livskvalitet og effektive forebyggelses- og behandlingsforløb.

Bloggere opfordrer til at nedbryde skel i sundhedssektoren

Jesper Luthman, branchedirektør i Sundhed Danmark, skriver bl.a. om, hvordan Sundhed Danmark arbejder for at gøre samarbejdet med aktører i sundhedsbranchen mere finmasket. Han og mange andres velbegrundede frygt er, at ansvaret for den enkelte patient går tabt – med uheldige følger for patienten som konsekvens. I sit blogindlæg opfordrer Jesper Luthman til bedre koordinering mellem sundhedssektorens “siloer”, og han redegør for forslag til nye samarbejdsmodeller, som Sundhed Danmark har udabejdet. Det er værdifuld og inspirerende læsning, som kan føre til konkrete handlingsplaner. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, tager i sit blogindlæg udgangspunkt i sygeplejerskers arbejdsområder og beretter om sygeplejersker, som får for få informationer fra hospitalerne, hvorved risikoen for fejl øges. Hun fortæller også om succesuld forløbsstøtte med én forløbsansvarlig sygeplejerske for den enkelte patient. På denne blog er der yderst relevant og kvalificeret sundhedsfaglig information med henblik på at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Læs med, og bliv inspireret.