Find top motiveret arbejdskraft på et vikarbureau

By | 30. november 2018

Er du arbejdsgiver i en branche, som er præget af mange sæson betonede opgaver? Er du entreprenør, og har du behov for – nemt og hurtigt – at skaffe ekstra arbejdskraft i perioder med spidsbelastning? Og har du ikke tid eller overskud til selv at skulle gennemføre lange ansættelses procedurer med opsætning af stillingsopslag, sortering af indkomne ansøgninger samt afholdelse af ansættelses samtaler? Så bør du overveje muligheden af at benytte et vikarbureau med erfaring inden for netop din branche.

Dygtige vikarer – nemt og hurtigt

Hvis du vælger at benytte dig af de services, et vikarbureau kan tilbyde, får du fordelen af ikke at skulle bruge din kostbare tid på rekruttering af dine nye, midlertidige medarbejdere. Desuden slipper du for at skulle udarbejde tidsbegrænsede kontrakter, og du undgår alt det administrative besvær, der følger med det at ansætte en ny medarbejder. Vikarbureauet sørger for den indledende screening af de potentielle kandidater, og matcher dem på baggrund af deres oplysninger vedrørende erfaring, faglige niveau og kompetencer op imod potentielle arbejdsgivere. Dette betyder, at du som arbejdsgiver kun vil modtage vikarer, som er fuldt ud kvalificerede til opgaven.

Slip for administrationen med et vikarbureau

Samtidig sørger vikarbureauet for, at din nye medarbejder er dækket ind med hensyn til løn under sygdom, pension, ferie og andre overenskomstmæssige faktorer. For dig som arbejdsgiver betyder det, at du ikke skal rode med lønudbetalinger til din vikar. Du betaler blot en flat fee til vikarbureauet for din vikars ydelser over en bestemt periode. Når denne periode er til ende, kan aftalen eventuelt forlænges – eller du kan vælge at tilbyde din nye vikar fast ansættelse. Du kan med fordel bruge vikar ansættelsen som en slags prøve periode, hvor du kan se din potentielle nye medarbejder an med henblik på et længere varende forløb eller en fast ansættelse i virksomheden.

Læs mere på vikarservice.nu