Brand-redning-sikkerhed.dk – En leverandørguide til branchernes beslutningstagere og indkøbere

By | 8. marts 2017

Er du beslutningstager og indkøber i en virksomhed eller organisation, der arbejder med brand, redning eller sikkerhed? Vil du gerne løbende føres ajour med udviklingen af produkter, kurser og lignende inden for din branche? Så er leverandørguiden, Brand-redning-sikkerhed.dk, noget for dig. Her informerer fagfolk om tendenser, nye hjælpemidler og teknologiske produkter. Der er information om udstyr, der kan gøre redningsarbejdet mere effektivt. Du kan også læse om teknologi, der forbedrer arbejdsgange og effektiviserer samt kurser, der dygtiggør dit personale. 

Brand- og redningsarbejde 

Flere er begyndt at køre i el- og hybridbil og en helt ny type brandfarer er opstået og dermed også anderledes redningsaktioner. I leverandørguiden kan du bl.a. læse om de kurser, som Rescue Center Denmark har tilrettelagt for brandfolk, vagtcentraler og transportører for at håndtere brand i el- og hybridbiler. Du kan tillige læse om en banebrydende brandhætte, som VIKING Life-Saving Equipment har udviklet, og som giver optimal beskyttelse.   

Teknologi og software

Teknologi og velvalgt software er afgørende for næsten enhver virksomhed i dag. I en artikel kan du læse om Østjyllands Brandvæsens succesfulde brug af Incident Management Software. Innovative Security Manager’s nye muligheder nævnes også, og du kan læse om fordelene ved begge systemerne. 

Relevant efteruddannelse

Eftersom det ofte er barske og stressende situationer, som redningsfolk står i, kan det være til gavn for hele personalegruppen, at nogle af kollegaerne efteruddannes. Center for Beredskabspsykologi har fx lavet en meget rost kollegastøtteuddannelse, der bygger på RITS-metoden. Den kan du læse meget mere om i leverandørguiden.

Brand-redning-sikkerhed.dk

Der er mange flere informationer og artikler i leverandørguiden end omtalt her. Som det fremgår, er der mange værdifulde oplysninger til brancher, der dagligt arbejder med redning og sikkerhed, og hvor det rette udstyr og den rette efteruddannelse kan forbedre redningsaktionerne. Du og dine kollegaer opfordres til at læse med og lade jer inspirere.